Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 5 lần 11 lần 22 lần 53 lần
1 6 lần 10 lần 18 lần 25 lần 60 lần
2 5 lần 8 lần 17 lần 24 lần 50 lần
3 7 lần 11 lần 21 lần 29 lần 48 lần
4 5 lần 13 lần 22 lần 31 lần 58 lần
5 2 lần 5 lần 10 lần 19 lần 54 lần
6 7 lần 13 lần 22 lần 33 lần 65 lần
7 3 lần 4 lần 12 lần 24 lần 47 lần
8 6 lần 9 lần 25 lần 31 lần 53 lần
9 9 lần 12 lần 22 lần 32 lần 52 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 13 lần 21 lần 29 lần 58 lần
1 6 lần 10 lần 22 lần 35 lần 63 lần
2 4 lần 9 lần 24 lần 34 lần 63 lần
3 3 lần 6 lần 11 lần 20 lần 45 lần
4 3 lần 6 lần 13 lần 21 lần 53 lần
5 7 lần 9 lần 14 lần 21 lần 46 lần
6 8 lần 9 lần 15 lần 22 lần 49 lần
7 3 lần 9 lần 25 lần 34 lần 54 lần
8 8 lần 11 lần 20 lần 29 lần 64 lần
9 3 lần 8 lần 15 lần 25 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung