Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 12 lần 22 lần 27 lần 60 lần
1 3 lần 5 lần 12 lần 23 lần 38 lần
2 3 lần 7 lần 15 lần 25 lần 60 lần
3 5 lần 6 lần 13 lần 23 lần 50 lần
4 9 lần 11 lần 18 lần 30 lần 53 lần
5 8 lần 12 lần 22 lần 29 lần 66 lần
6 4 lần 6 lần 17 lần 26 lần 57 lần
7 5 lần 9 lần 22 lần 33 lần 59 lần
8 6 lần 10 lần 23 lần 28 lần 48 lần
9 4 lần 12 lần 16 lần 26 lần 49 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 8 lần 20 lần 29 lần 64 lần
1 3 lần 7 lần 19 lần 27 lần 49 lần
2 10 lần 17 lần 23 lần 36 lần 51 lần
3 3 lần 7 lần 15 lần 30 lần 55 lần
4 6 lần 8 lần 14 lần 22 lần 51 lần
5 7 lần 9 lần 19 lần 28 lần 51 lần
6 4 lần 12 lần 22 lần 28 lần 58 lần
7 3 lần 5 lần 13 lần 18 lần 45 lần
8 5 lần 8 lần 16 lần 22 lần 57 lần
9 7 lần 9 lần 19 lần 30 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung