• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 8 lần 23 lần 31 lần 69 lần
  1 3 lần 8 lần 23 lần 31 lần 69 lần
  2 7 lần 15 lần 36 lần 52 lần 91 lần
  3 7 lần 15 lần 36 lần 52 lần 91 lần
  4 9 lần 13 lần 26 lần 36 lần 66 lần
  5 9 lần 13 lần 26 lần 36 lần 66 lần
  6 9 lần 11 lần 25 lần 42 lần 99 lần
  7 9 lần 11 lần 25 lần 42 lần 99 lần
  8 9 lần 18 lần 31 lần 46 lần 88 lần
  9 9 lần 18 lần 31 lần 46 lần 88 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 15 lần 25 lần 40 lần 77 lần
  1 6 lần 15 lần 25 lần 40 lần 77 lần
  2 12 lần 20 lần 26 lần 41 lần 88 lần
  3 12 lần 20 lần 26 lần 41 lần 88 lần
  4 8 lần 11 lần 21 lần 33 lần 72 lần
  5 8 lần 11 lần 21 lần 33 lần 72 lần
  6 5 lần 12 lần 21 lần 31 lần 71 lần
  7 5 lần 12 lần 21 lần 31 lần 71 lần
  8 10 lần 11 lần 24 lần 42 lần 78 lần
  9 10 lần 11 lần 24 lần 42 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so