Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 9 lần 16 lần 30 lần 62 lần
1 3 lần 4 lần 9 lần 15 lần 49 lần
2 6 lần 11 lần 23 lần 33 lần 55 lần
3 8 lần 11 lần 21 lần 30 lần 61 lần
4 7 lần 8 lần 20 lần 27 lần 53 lần
5 2 lần 4 lần 17 lần 30 lần 58 lần
6 7 lần 14 lần 24 lần 30 lần 55 lần
7 7 lần 9 lần 19 lần 29 lần 48 lần
8 3 lần 6 lần 11 lần 20 lần 50 lần
9 7 lần 14 lần 20 lần 26 lần 49 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 13 lần 24 lần 31 lần 62 lần
1 4 lần 7 lần 16 lần 23 lần 43 lần
2 5 lần 7 lần 10 lần 18 lần 43 lần
3 8 lần 9 lần 19 lần 28 lần 61 lần
4 2 lần 4 lần 18 lần 30 lần 53 lần
5 10 lần 14 lần 21 lần 27 lần 51 lần
6 3 lần 8 lần 20 lần 29 lần 58 lần
7 4 lần 10 lần 18 lần 28 lần 50 lần
8 1 lần 9 lần 17 lần 25 lần 56 lần
9 8 lần 9 lần 17 lần 31 lần 63 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung