• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 14 lần 14 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 14 lần 14 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 16 lần 16 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 16 lần 16 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 20 lần 24 lần 43 lần
  1 2 lần 12 lần 20 lần 14 lần 43 lần
  2 8 lần 6 lần 10 lần 18 lần 34 lần
  3 2 lần 6 lần 10 lần 14 lần 34 lần
  4 5 lần 12 lần 17 lần 22 lần 36 lần
  5 9 lần 12 lần 17 lần 19 lần 36 lần
  6 5 lần 2 lần 11 lần 14 lần 45 lần
  7 6 lần 2 lần 11 lần 24 lần 45 lần
  8 6 lần 14 lần 17 lần 20 lần 52 lần
  9 4 lần 14 lần 17 lần 11 lần 52 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so