Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 6 lần 18 lần 34 lần 62 lần
1 3 lần 6 lần 18 lần 20 lần 62 lần
2 6 lần 5 lần 12 lần 27 lần 48 lần
3 6 lần 5 lần 12 lần 27 lần 48 lần
4 7 lần 12 lần 20 lần 26 lần 56 lần
5 3 lần 12 lần 20 lần 27 lần 56 lần
6 8 lần 8 lần 19 lần 23 lần 53 lần
7 9 lần 8 lần 19 lần 27 lần 53 lần
8 5 lần 10 lần 18 lần 39 lần 45 lần
9 5 lần 10 lần 18 lần 20 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung