Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 12 lần 22 lần 46 lần
1 3 lần 9 lần 12 lần 26 lần 46 lần
2 5 lần 6 lần 16 lần 35 lần 55 lần
3 5 lần 6 lần 16 lần 28 lần 55 lần
4 5 lần 11 lần 22 lần 30 lần 54 lần
5 7 lần 11 lần 22 lần 27 lần 54 lần
6 7 lần 9 lần 18 lần 36 lần 58 lần
7 8 lần 9 lần 18 lần 25 lần 58 lần
8 6 lần 10 lần 22 lần 21 lần 55 lần
9 3 lần 10 lần 22 lần 20 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung