• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  2 1 lần 1 lần 1 lần 14 lần 14 lần
  3 1 lần 1 lần 1 lần 14 lần 14 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 7 lần 13 lần 25 lần 57 lần
  1 2 lần 7 lần 13 lần 12 lần 57 lần
  2 4 lần 6 lần 9 lần 23 lần 39 lần
  3 5 lần 6 lần 9 lần 23 lần 39 lần
  4 39 lần 7 lần 10 lần 16 lần 48 lần
  5 5 lần 7 lần 10 lần 20 lần 48 lần
  6 4 lần 7 lần 16 lần 18 lần 49 lần
  7 4 lần 7 lần 16 lần 28 lần 49 lần
  8 3 lần 3 lần 7 lần 23 lần 50 lần
  9 4 lần 3 lần 7 lần 28 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 09 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so