Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 5 lần 15 lần 27 lần 46 lần
1 4 lần 4 lần 16 lần 32 lần 55 lần
2 11 lần 14 lần 18 lần 26 lần 58 lần
3 3 lần 4 lần 11 lần 19 lần 45 lần
4 3 lần 4 lần 14 lần 23 lần 48 lần
5 5 lần 7 lần 15 lần 21 lần 54 lần
6 3 lần 5 lần 16 lần 29 lần 54 lần
7 8 lần 10 lần 21 lần 27 lần 53 lần
8 8 lần 9 lần 21 lần 23 lần 55 lần
9 6 lần 10 lần 15 lần 25 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 23 lần 35 lần 61 lần
1 6 lần 9 lần 15 lần 21 lần 46 lần
2 4 lần 5 lần 16 lần 23 lần 51 lần
3 4 lần 7 lần 13 lần 22 lần 51 lần
4 5 lần 5 lần 14 lần 23 lần 53 lần
5 5 lần 9 lần 19 lần 36 lần 71 lần
6 8 lần 9 lần 17 lần 24 lần 56 lần
7 4 lần 6 lần 14 lần 23 lần 48 lần
8 6 lần 6 lần 18 lần 27 lần 49 lần
9 5 lần 5 lần 13 lần 18 lần 36 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung