• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 7 lần 17 lần 26 lần 53 lần
  1 6 lần 7 lần 17 lần 23 lần 53 lần
  2 8 lần 10 lần 19 lần 31 lần 56 lần
  3 3 lần 10 lần 19 lần 22 lần 56 lần
  4 6 lần 11 lần 20 lần 25 lần 58 lần
  5 5 lần 11 lần 20 lần 26 lần 58 lần
  6 9 lần 8 lần 11 lần 26 lần 51 lần
  7 4 lần 8 lần 11 lần 32 lần 51 lần
  8 4 lần 9 lần 19 lần 32 lần 46 lần
  9 6 lần 9 lần 19 lần 27 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so