Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 27 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 20 lần 20 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung