• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 6 lần 15 lần 26 lần 61 lần
  1 4 lần 6 lần 15 lần 23 lần 61 lần
  2 9 lần 7 lần 18 lần 33 lần 49 lần
  3 3 lần 7 lần 18 lần 23 lần 49 lần
  4 4 lần 14 lần 24 lần 30 lần 60 lần
  5 6 lần 14 lần 24 lần 26 lần 60 lần
  6 5 lần 6 lần 14 lần 23 lần 53 lần
  7 5 lần 6 lần 14 lần 31 lần 53 lần
  8 8 lần 9 lần 19 lần 32 lần 59 lần
  9 6 lần 9 lần 19 lần 23 lần 59 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so