Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 9 lần 17 lần 25 lần 41 lần
1 7 lần 9 lần 17 lần 26 lần 41 lần
2 6 lần 9 lần 18 lần 30 lần 50 lần
3 4 lần 9 lần 18 lần 30 lần 50 lần
4 4 lần 11 lần 21 lần 18 lần 59 lần
5 7 lần 11 lần 21 lần 29 lần 59 lần
6 7 lần 13 lần 23 lần 27 lần 61 lần
7 2 lần 13 lần 23 lần 24 lần 61 lần
8 6 lần 6 lần 11 lần 32 lần 45 lần
9 4 lần 6 lần 11 lần 29 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung