Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 12 lần 24 lần 35 lần 64 lần
1 5 lần 5 lần 14 lần 24 lần 58 lần
2 8 lần 12 lần 21 lần 27 lần 51 lần
3 4 lần 9 lần 14 lần 25 lần 62 lần
4 4 lần 6 lần 13 lần 25 lần 48 lần
5 9 lần 15 lần 32 lần 38 lần 60 lần
6 5 lần 7 lần 17 lần 22 lần 44 lần
7 9 lần 13 lần 19 lần 27 lần 50 lần
8 3 lần 7 lần 14 lần 28 lần 59 lần
9 2 lần 4 lần 12 lần 19 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 6 lần 17 lần 25 lần 56 lần
1 7 lần 9 lần 16 lần 21 lần 45 lần
2 1 lần 6 lần 11 lần 19 lần 48 lần
3 7 lần 9 lần 19 lần 34 lần 56 lần
4 10 lần 13 lần 21 lần 30 lần 48 lần
5 5 lần 5 lần 16 lần 21 lần 44 lần
6 4 lần 11 lần 17 lần 28 lần 59 lần
7 7 lần 12 lần 20 lần 28 lần 51 lần
8 3 lần 5 lần 20 lần 28 lần 61 lần
9 7 lần 14 lần 23 lần 36 lần 72 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7