• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 20 lần 20 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 20 lần 20 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 23 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 23 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 20 lần 32 lần 62 lần
  1 5 lần 12 lần 20 lần 26 lần 62 lần
  2 4 lần 9 lần 14 lần 22 lần 52 lần
  3 7 lần 9 lần 14 lần 31 lần 52 lần
  4 7 lần 5 lần 12 lần 22 lần 50 lần
  5 4 lần 5 lần 12 lần 24 lần 50 lần
  6 4 lần 10 lần 21 lần 30 lần 61 lần
  7 5 lần 10 lần 21 lần 16 lần 61 lần
  8 4 lần 8 lần 15 lần 20 lần 52 lần
  9 7 lần 8 lần 15 lần 29 lần 52 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so