Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 4 lần 9 lần 19 lần 49 lần
1 11 lần 15 lần 24 lần 30 lần 65 lần
2 7 lần 9 lần 16 lần 27 lần 53 lần
3 7 lần 11 lần 22 lần 29 lần 48 lần
4 7 lần 11 lần 22 lần 32 lần 60 lần
5 2 lần 5 lần 9 lần 19 lần 53 lần
6 8 lần 12 lần 23 lần 33 lần 66 lần
7 1 lần 4 lần 10 lần 21 lần 46 lần
8 3 lần 8 lần 24 lần 30 lần 50 lần
9 7 lần 11 lần 21 lần 30 lần 50 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 13 lần 22 lần 29 lần 59 lần
1 9 lần 11 lần 25 lần 37 lần 64 lần
2 6 lần 10 lần 22 lần 35 lần 64 lần
3 4 lần 6 lần 12 lần 19 lần 46 lần
4 2 lần 4 lần 13 lần 19 lần 48 lần
5 5 lần 9 lần 13 lần 20 lần 47 lần
6 7 lần 11 lần 16 lần 24 lần 52 lần
7 4 lần 7 lần 24 lần 33 lần 54 lần
8 7 lần 12 lần 18 lần 31 lần 64 lần
9 2 lần 7 lần 15 lần 23 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung