Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 10 lần 22 lần 27 lần 59 lần
1 2 lần 4 lần 11 lần 22 lần 37 lần
2 3 lần 5 lần 12 lần 25 lần 57 lần
3 6 lần 7 lần 13 lần 23 lần 52 lần
4 9 lần 14 lần 20 lần 30 lần 55 lần
5 8 lần 15 lần 23 lần 31 lần 64 lần
6 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 60 lần
7 3 lần 7 lần 21 lần 31 lần 57 lần
8 7 lần 11 lần 23 lần 30 lần 50 lần
9 4 lần 8 lần 17 lần 23 lần 49 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 9 lần 20 lần 29 lần 63 lần
1 5 lần 8 lần 17 lần 28 lần 51 lần
2 7 lần 15 lần 24 lần 34 lần 52 lần
3 3 lần 6 lần 15 lần 28 lần 54 lần
4 7 lần 9 lần 14 lần 23 lần 52 lần
5 7 lần 11 lần 17 lần 27 lần 51 lần
6 3 lần 10 lần 23 lần 28 lần 58 lần
7 5 lần 6 lần 13 lần 19 lần 47 lần
8 6 lần 8 lần 17 lần 24 lần 54 lần
9 7 lần 8 lần 20 lần 30 lần 58 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung