Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 10 lần 15 lần 29 lần 63 lần
1 5 lần 5 lần 11 lần 16 lần 49 lần
2 6 lần 11 lần 24 lần 36 lần 54 lần
3 6 lần 10 lần 21 lần 30 lần 60 lần
4 7 lần 10 lần 20 lần 26 lần 54 lần
5 4 lần 6 lần 14 lần 30 lần 58 lần
6 6 lần 12 lần 25 lần 31 lần 56 lần
7 6 lần 8 lần 18 lần 29 lần 48 lần
8 3 lần 5 lần 12 lần 18 lần 50 lần
9 7 lần 13 lần 20 lần 25 lần 48 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 11 lần 23 lần 29 lần 59 lần
1 5 lần 9 lần 13 lần 24 lần 44 lần
2 9 lần 10 lần 13 lần 21 lần 45 lần
3 10 lần 13 lần 22 lần 31 lần 64 lần
4 5 lần 5 lần 19 lần 30 lần 53 lần
5 7 lần 12 lần 19 lần 27 lần 52 lần
6 3 lần 7 lần 20 lần 28 lần 59 lần
7 3 lần 7 lần 15 lần 26 lần 50 lần
8 2 lần 7 lần 18 lần 24 lần 55 lần
9 6 lần 9 lần 18 lần 30 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung