Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 10 lần 23 lần 29 lần 55 lần
1 8 lần 10 lần 24 lần 31 lần 61 lần
2 7 lần 8 lần 13 lần 25 lần 50 lần
3 6 lần 9 lần 15 lần 25 lần 54 lần
4 4 lần 9 lần 18 lần 29 lần 57 lần
5 3 lần 9 lần 19 lần 27 lần 42 lần
6 4 lần 9 lần 19 lần 28 lần 64 lần
7 5 lần 8 lần 16 lần 24 lần 49 lần
8 3 lần 7 lần 17 lần 27 lần 51 lần
9 8 lần 11 lần 16 lần 25 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 6 lần 11 lần 18 lần 54 lần
1 8 lần 13 lần 22 lần 31 lần 65 lần
2 5 lần 10 lần 15 lần 23 lần 53 lần
3 3 lần 4 lần 15 lần 27 lần 48 lần
4 2 lần 5 lần 14 lần 26 lần 54 lần
5 9 lần 12 lần 23 lần 32 lần 58 lần
6 5 lần 8 lần 23 lần 36 lần 59 lần
7 3 lần 8 lần 19 lần 26 lần 51 lần
8 10 lần 13 lần 19 lần 28 lần 53 lần
9 6 lần 11 lần 19 lần 23 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung