Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 7 lần 15 lần 25 lần 48 lần
1 2 lần 7 lần 13 lần 17 lần 41 lần
2 7 lần 11 lần 18 lần 34 lần 54 lần
3 11 lần 13 lần 22 lần 30 lần 56 lần
4 5 lần 11 lần 14 lần 22 lần 48 lần
5 4 lần 8 lần 20 lần 30 lần 64 lần
6 4 lần 6 lần 13 lần 23 lần 46 lần
7 4 lần 7 lần 16 lần 23 lần 51 lần
8 7 lần 9 lần 23 lần 32 lần 56 lần
9 5 lần 11 lần 26 lần 34 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 23 lần 29 lần 51 lần
1 8 lần 11 lần 18 lần 29 lần 48 lần
2 5 lần 8 lần 23 lần 35 lần 60 lần
3 3 lần 6 lần 14 lần 17 lần 39 lần
4 7 lần 9 lần 17 lần 26 lần 52 lần
5 5 lần 8 lần 12 lần 19 lần 47 lần
6 5 lần 8 lần 20 lần 29 lần 54 lần
7 4 lần 6 lần 12 lần 19 lần 44 lần
8 2 lần 11 lần 24 lần 35 lần 68 lần
9 8 lần 12 lần 17 lần 32 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung