• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 9 lần 19 lần 27 lần 52 lần
  1 5 lần 9 lần 19 lần 19 lần 52 lần
  2 10 lần 7 lần 14 lần 36 lần 48 lần
  3 4 lần 7 lần 14 lần 33 lần 48 lần
  4 5 lần 15 lần 22 lần 20 lần 63 lần
  5 7 lần 15 lần 22 lần 36 lần 63 lần
  6 8 lần 7 lần 19 lần 35 lần 59 lần
  7 5 lần 7 lần 19 lần 26 lần 59 lần
  8 2 lần 6 lần 12 lần 18 lần 42 lần
  9 4 lần 6 lần 12 lần 20 lần 42 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so