Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 24 lần 24 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 24 lần 24 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 7 lần 20 lần 33 lần 65 lần
1 7 lần 7 lần 20 lần 20 lần 65 lần
2 7 lần 7 lần 14 lần 29 lần 49 lần
3 5 lần 7 lần 14 lần 27 lần 49 lần
4 5 lần 10 lần 22 lần 25 lần 53 lần
5 53 lần 10 lần 22 lần 22 lần 53 lần
6 7 lần 10 lần 17 lần 27 lần 53 lần
7 6 lần 10 lần 17 lần 26 lần 53 lần
8 4 lần 9 lần 18 lần 36 lần 44 lần
9 8 lần 9 lần 18 lần 25 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung