• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 21 lần 43 lần 80 lần
  1 11 lần 13 lần 21 lần 37 lần 80 lần
  2 6 lần 19 lần 28 lần 36 lần 83 lần
  3 5 lần 19 lần 28 lần 35 lần 83 lần
  4 11 lần 11 lần 28 lần 53 lần 81 lần
  5 7 lần 11 lần 28 lần 34 lần 81 lần
  6 6 lần 8 lần 22 lần 43 lần 68 lần
  7 10 lần 8 lần 22 lần 35 lần 68 lần
  8 11 lần 15 lần 38 lần 46 lần 94 lần
  9 8 lần 15 lần 38 lần 43 lần 94 lần

  TK XS

  month-backward Tháng 01 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so