• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 10 lần 26 lần 43 lần 75 lần
  1 13 lần 10 lần 26 lần 58 lần 75 lần
  2 9 lần 23 lần 42 lần 42 lần 96 lần
  3 8 lần 23 lần 42 lần 29 lần 96 lần
  4 8 lần 14 lần 29 lần 49 lần 81 lần
  5 10 lần 14 lần 29 lần 32 lần 81 lần
  6 7 lần 8 lần 18 lần 32 lần 64 lần
  7 9 lần 8 lần 18 lần 41 lần 64 lần
  8 5 lần 15 lần 33 lần 46 lần 105 lần
  9 8 lần 15 lần 33 lần 33 lần 105 lần

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so