• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 28 lần 28 lần
  1 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 18 lần 31 lần 46 lần 86 lần
  1 6 lần 18 lần 31 lần 56 lần 86 lần
  2 86 lần 13 lần 37 lần 34 lần 99 lần
  3 21 lần 13 lần 37 lần 41 lần 99 lần
  4 6 lần 6 lần 24 lần 44 lần 69 lần
  5 6 lần 6 lần 24 lần 32 lần 69 lần
  6 6 lần 27 lần 33 lần 32 lần 75 lần
  7 6 lần 27 lần 33 lần 39 lần 75 lần
  8 6 lần 8 lần 25 lần 40 lần 93 lần
  9 9 lần 8 lần 25 lần 41 lần 93 lần

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so